Leaderboard Ad

Hội Thánh Dăk Mler

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Dăk Mler, Xã Đức Mạnh, Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Sranh
Ghi chú:   Địa chỉ nhà: 64 buôn Bu Dăk, Xã Thuận An, Huyện Đăk Mil, Đăk Nông