Leaderboard Ad

Hội Thánh Đăk Lĩa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Tân, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Điểu N.Glũch(Lý Ham)