Leaderboard Ad

Hội Thánh Đại Ngãi

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 01 ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú
Tỉnh/Bang: Sóc Trăng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Văn Lớn
SĐT văn phòng: 079-3858.170