Leaderboard Ad

Hội THánh Đa Lộc

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Dương Minh Cảnh
SĐT văn phòng: 057-3679.420
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Thôn 2, X.Đa Lộc, Đồng Xuân; 057-3679.420