Leaderboard Ad

Hội Thánh Cù Là

0
Bình Luận:
Địa chỉ: KP.Minh Lạc, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành
Tỉnh/Bang: Kiên Giang
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Thiên Lực
SĐT văn phòng: 077-3836.805