Leaderboard Ad

Hội Thánh Châu Khánh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 71 Ấp 1, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú
Tỉnh/Bang: Sóc Trăng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Phạm Thanh Bình
SĐT văn phòng: 079-3610.044