Leaderboard Ad

Hội Thánh Cần-Reo

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Cần Reo, Xã Liên Hiệp,Huyện Đức Trọng
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. Pơ Ông Ha Riêr063 322 6302