Leaderboard Ad

Hội Thánh Cần Thơ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV5, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều
Thành phố: Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Email: tl.longle@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Lê Hoàng Long
SĐT văn phòng: 0710-821.538
Mobilephone: 0918-842.750
Ghi chú: