Leaderboard Ad

Hội Thánh Cần Đước

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 186 KP3, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước
Tỉnh/Bang: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Email: churchcanduoc@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Đặng Dồi Dào
SĐT văn phòng: 072-3881.419