Leaderboard Ad

Hội Thánh Cam Nghĩa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Qlộ 1, K.Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh
Tỉnh/Bang: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Văn Tơ
SĐT văn phòng: 058-3857.018
Homephone: 058-3837.997
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 148 Đường Hai Tháng Tư, K.Phương Mai, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Cam Ranh