Leaderboard Ad

Hội Thánh Cà Ná

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Phước Diêm, Huyện Ninh Phước
Tỉnh/Bang: Ninh Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Minh Lợi
Ghi chú: Địa chỉ nhà: X.Thành Lợi, TX.Phan Rang, Thám Chàm, Ninh Thuận