Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Ỹun

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Ỹun, Xã Dhiê Ya, Huyện Krông Năng
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá Đặc Trách Y Gút Niê Kdăm
Ghi chú: