Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Tuôr A

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Êa Ana Phũng buôn Tuôr A, Xã Dray Săp, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Gênh Niê