Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Tah

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Tah, Xã Êa Drỡng, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Bỗn Niê