Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Sut Mgrư

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Sut Mgrư, Xã Cư Sút, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyện Đạo Y Mika Niê Hra
Ghi chú: