Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Sut Hluôt

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Sut Hluôt, Xã Cữ Suê, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Wem Niê
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Ấp Jut Mdrang, Xã Cữ Suê, Huyện Krông Pac,Đăklăk