Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Sưk ; Êađar

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Tông Sing, Xã Êa Đăr, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Bik Ksơr
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Ql 26 Km 55, ấp buôn Tơng Sing, Xã Êa Đăr, Huyện Êa Kar, ĐăkLăk