Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Sưk

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Sưk, Thị Trấn Êa Dar, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá Truyền Đạo Y-Blem Aỹun
Ghi chú: