Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Sêk

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Sek, Xã Dliê Yang, Huyện Êa Hleo
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Sia Ksơr