Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Sarna

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 3b, Xã Quảng Sơn, Thị Trấn Gia Nghĩa, Huyện Đăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Tuyết Kpă
Ghi chú: