Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Păn Lăm

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 7/9 Y Ni Kợr, buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y-Nik Niê B.Rít