Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Niêng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Niêng, Xã Êa Nuôi, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Nữ Buôn Yă