Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Mrông ‘C’

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Mrông C, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y-Siăng Mlô
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 17 Buôn Êa Kdruôi, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar,ĐăkLăk

Truyền Đạo Y-Săng Niê - Buôn Mrông B, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar,ĐăkLăk