Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Mrông ‘B’

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 29 Ấp Buôn Mrông B, Thị Trấn Êa Kar, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y-Siăng Mlô
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 17 Buôn Êa Kdruôi, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar,ĐăkLăk

Phụ tá: Truyền Đạo Y-Hin Niê - 29 Buôn Mrông A, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar,ĐăkLăk

Phụ tá:Truyền Đạo Y-Win Mlô - Ấp Buôn Mrông B, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar,ĐăkLăk