Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Mơoa và Mơar

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Mơoa,Xã Cữ Huễ, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Chô B.Krông
Ghi chú: