Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Mlang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Êa Hđing, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Săng Niê