Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Mhăng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Mhăng, Xã Cữ Huê, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá: Truyền Đạo Y-Mi Niê
Ghi chú: