Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Mbriu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Mbriu, Xã Cữ Huê, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Măt Niê
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 29 Buôn Êa Kõ, Thị Trấn Êa Kar,Huyện Êa Kar,ĐăkLăk

Phụ tá: Truyền Đạo  Y-Ghing B.Krông   Ấp Buôn Mbriu, Xã Cữ Huê, Huyện Êa Kar,ĐăkLăk