Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Ma Thuột

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 13 Đoàn Thị Điểm, Phường Thắng Lợi
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Huỳnh Kim Thoa (Huỳnh Cường
SĐT văn phòng: 050-3858.186