Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kwăng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Kwăng, Xã Cữ Bao, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Drao Niê