Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Ktla

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Ktla, Xã Pỡng Drang, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Yôsek Niê
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Thôn Cữ Blang, Xã Pỡng Drang, Huyện Krông Bũk, Đăk Lăk