Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Krũm

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Krũm, Xã Cữ Bao, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Na Niê Kdăm