Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kroa B

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp148 Quốc lộ 14 cây số 16, buôn Cuôr Dăng, Xã Cuỗr Dăng, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Broa Niê
Ghi chú: Truyền Đạo Y Bêc Adỡng - 169A Lô 6, buôn Kroa B, Huyện Cữ Mgar, Đăklăk