Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kroa A

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Kroa A, Xã Êa Đeơng, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Bỗn Niê
Ghi chú: