Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kõ Tam

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Kõ Tam, Xã Êa Tu
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Lhiang B.Yă
Ghi chú: