Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kõ Siêr

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Kõ Siêr,Phường Tân Lập
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Juên Niê
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 115/4 Ama Khê buôn Kõ Siêr, Phường Tân Lập, Thành Phố Buôn Ma Thuột