Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kõ Êmông

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 242 Xã Êa Bhôk, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Jon Aỹun
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Buôn Kõ Êmông, Xã Êa Bhõk, Huyện Krông Ana, Đăk Lăk