Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kniêt

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 97 Buôn Kniêt Công Ty Café Êa Sim, Xã Êa Ktur,Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Djan Êban