Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kniêr

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Kniêr, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Păc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Pê Niê
Ghi chú:  Địa chỉ nhà: Buôn Êa Ỹong B, Xã Êa Ỹong H'Ry Mlô,Huyện Krông Păc,Đăk Lăk