Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Knã

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đăk Win, Huyện Cữ Jut
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Bun Aỹun
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 53 tổ 1 khối 13, Thị Trấn Êa Thing, Huyện Cữ Jut, Đăk Nông