Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kai

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Kai, Xã Êa Toh, Huyện Krông Năng
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá Đặc Trách Y Duân Niê
Ghi chú: