Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Jũng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Số 2 Buôn Jũng, Xã Êa Ktur, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Đeo Niê
Ghi chú: Phụ tá: Truyền Đạo Y Lưu Êban; Y David Êban