Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Ja

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Ja, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Don Ding