Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Hũk

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Hũk, Xã Cữ Mgar, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Si Niê