Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Hra Êa Tlă

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 114 buôn Hra Êa Tlă, Xã Hoà Hiệp, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Brên Buôn Krông
Ghi chú: