Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êga

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Êga, Xã Cữ Ni, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Yung Niê
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Buôn Êa Păl, Xã Cư Ni, Huyện Êa Kar,ĐăkLăk

Phụ tá Truyền Đạo Y-Huh Niê  Ấp buôn Êga, Xã Cư Ni, Huyện Êa Kar,ĐăkLăk