Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êdũng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Êdũng, Xã Êa Tiêo, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Y Kdeng Buôn Ya
Ghi chú: Phụ tá: Truyền Đạo  Y Phong Niê Siêng - Buôn Êdũng, Xã Êa Tiêo, Huyện Krông Ana, Đăk Lăk