Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Sút

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Êa Sút, Xã Êa Mdroh, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Bỗn Niê