Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Sang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Êa Sang, Xã Êa Hding, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Wang Niê