Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Mdroh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Êa Mdroh,Xã Êa Mdroh, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Y Min Niê